เด็กๆคิดอย่างไรเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการฟื้นคืนสู่ภาวะปกติในเขตชุมชนเมือง (Save The Children)

ผู้จัดทำ : Duang-ramon Paaptanti
ปีที่ผลิต : 2015
จำนวนหน้า : 44

หนังสือเล่มนี้มีสี่ส่วนด้วยกันซึ่งเป็นการนำ เอาเสียงสะท้อนจากเด็กๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลัก ของโครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตชุมชนเมืองซึ่งมีสี่กิจกรรมได้แก่ ค่ายอบรมเรื่องการ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง การจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ การซ้อมหนีไฟ และ การประกวดนวัตกรรมลดความเสี่ยงภัยพิบัต