กฎความปลอดภัย “จากแผ่นดินไหว” สำหรับผู้อยู่อาศัยในอาคารสูง

ผู้จัดทำ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ผลิต : 2014
จำนวนหน้า : 1